Pravafenix 40 mg/160 mg harde capsules

pravafenix

Elke harde capsule bevat 40 mg pravastatinenatrium en 160 mg fenofibraat. Elke harde capsule bevat 19 mg lactose. Pravafenix is uitsluitend op recept verkrijgbaar en een vergoedingsaanvraag om te worden opgenomen in het basispakket geneesmiddelen is in behandeling. Individuele vergoedingsaanvragen bij zorgverzekeraars worden over het algemeen probleemloos geaccepteerd.

Therapeutische indicatie

Pravafenix is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met een verhoogd risico op coronaire hartziekten die lijden aan gemengde dyslipidemie, gekenmerkt door hoge concentraties triglyceriden, lage concentraties HDL-cholesterol en voldoende beheerste concentraties LDL-C tijdens behandeling met pravastatine 40 mg monotherapie.

Dosering

De aanbevolen dosering is één capsule per dag. Dieetbeperkingen die voorafgaand aan de behandeling zijn ingesteld, moeten worden voortgezet.

Voor meer productinformatie verwijzen wij naar Bijlage 1 van Pravafenix (samenvatting van de productkenmerken).

Bekijk hier de bijsluiter.

Referenties