Fenogal

Fenogal 160 mg capsules (fenofibraat)

Therapeutische indicaties

Fenogal 160 mg is geïndiceerd als een aanvulling op dieet en andere niet-farmacologische behandeling (bijv. lichamelijke oefening, gewichtsverlies) voor het volgende:

  • Behandeling van ernstige hypertriglyceridemie met of zonder laag HDL cholesterol.
  • Gemengde hyperlipidemie wanneer een statine gecontra-indiceerd is of niet wordt verdragen.
  • Gemengde hyperlipidemie bij patiënten met een hoog cardiovasculair risico naast een statine indien triglyceriden en HDL-cholesterol niet adequaat worden gecontroleerd.

Dosering

De aanbevolen dosis is één capsule 160 mg fenofibraat eenmaal per dag.

Dieetmaatregelen die vóór de therapie zijn gestart moeten worden voortgezet.

De respons op de behandeling moet gemonitord worden door bepaling van serum lipide waarden.

Als een adequate respons niet bereikt wordt na verschillende maanden (bijv. 3 maanden), moeten complementaire of andere therapeutische maatregelen overwogen worden.

Bekijk hier de patiënten bijsluiter.
Bekijk hier de samenvatting van de productkenmerken.