Nuralgan

Nuralgan 500/120 mg tabletten (500 mg paracetamol en 200 mg ibuprofen) 18 tabletten (RVG 124984)

Nuralgan 500/120 is zonder recept alleen verkrijgbaar bij de apotheker (UA product)

Therapeutische indicatie

Nuralgan is geïndiceerd voor de kortdurende symptomatische behandeling van milde tot matige pijn bij volwassenen.

Dit product is vooral geschikt voor pijn die sterkere pijnstilling vereist dan alleen ibuprofen of paracetamol.

Dosering

Volwassenen:  de gebruikelijke dosering is een à twee tabletten om de zes uur, al naargelang de behoefte, tot een maximum van zes tabletten (3000 mg paracetamol en 1200 mg ibuprofen) per 24 uur.

Laat ten minste zes uur tussen de doses.

Alleen voor orale toediening en kortdurend gebruik (niet langer dan 3 dagen). Bijwerkingen kunnen tot een minimum worden beperkt door de laagste effectieve dosis te gebruiken voor de kortst mogelijke duur die nodig is om de symptomen onder controle te houden (zie rubriek 4.4).

De patiënt moet een arts raadplegen als de symptomen aanhouden of verergeren of als het product langer dan 3 dagen nodig is. Dit geneesmiddel is bedoeld voor kortdurend gebruik en wordt niet aanbevolen voor gebruik langer dan 3 dagen.

Bekijk hier de patiëntenbijsluiter.
Bekijk hier de samenvatting van de productkenmerken.