D-Cura capsules

D- Cura 5.600 IE capsules

D-Cura 5.600 IE, harde capsule is uitsluitend op recept verkrijgbaar en is opgenomen in het basispakket geneesmiddelen volgens de Zorgwet.

Therapeutische indicatie

D-Cura 5.600 IE, harde capsule is geïndiceerd voor de behandeling van vitamine D-deficiëntie.

Dosering

De dosering dient individueel te worden bepaald door de behandelend arts.
De aanbevolen dosis is: 1-4 capsules per week (5.60000- 22.400 IE). Na de eerste maanden kunnen lagere doses worden overwogen, afhankelijk van de gewenste serumspiegel van 25-hydroxycolecalciferol (25(OH)D), de ernst van de ziekte en de respons van de patiënt op de behandeling. Noodzakelijke aanvullende behandeling met D-CURA moet worden besloten door de behandelend arts. Serumconcentraties van 25-hydroxycalciferol en calcium dienen gecontroleerd te worden na de start van de behandeling. Voor de behandeling van vitamine D-deficiëntie dient een aanvangsdosis gevolgd te worden door een onderhoudstherapie cholecalciferol. Onderhoudstherapie vereist lagere cholecalciferol doseringen. Voor meer productinformatie verwijzen wij naar de site van het College ter beoordeling van geneesmiddelen

Bekijk hier de patiëntenbijsluiter.
Bekijk hier de samenvatting van de productkenmerken.

D-Cura 25.000 IE Capsules

D-Cura 25.000 IE, harde capsule is uitsluitend op recept verkrijgbaar en is opgenomen in het basispakket geneesmiddelen volgens de Zorgwet.

Therapeutische indicatie

D-Cura 25.000 IE, harde capsule is geïndiceerd voor de behandeling van vitamine D-deficiëntie.

Dosering

De dosering dient individueel te worden bepaald door de behandelend arts.
Aanbevolen dosis: 1 capsule (25.000 IE) wekelijks. Na de eerste maanden kunnen lagere doses worden overwogen, afhankelijk van de gewenste serumspiegel van 25-hydroxycolecalciferol (25(OH)D), de ernst van de ziekte en de respons van de patiënt op de behandeling. Noodzakelijke aanvullende behandeling met D-CURA moet worden besloten door de behandelend arts. Serumconcentraties van 25-hydroxycalciferol en calcium dienen gecontroleerd te worden na de start van de behandeling. Voor de behandeling van vitamine D-deficiëntie dient een aanvangsdosis gevolgd te worden door een onderhoudstherapie cholecalciferol. Onderhoudstherapie vereist lagere cholecalciferol doseringen. Voor meer productinformatie verwijzen wij naar de site van het College ter beoordeling van geneesmiddelen (Bijlage 1 samenvatting van de productkenmerken.

Bekijk hier de bijsluiter.

ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias

ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias. The task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Atherosclerosis Society (EAS) June 2011 https://eurheartj.oxfordjournals.org/content/early/2011/06/27/eurheartj.ehr158.full