D-Cura drank ampullen

D-Cura 25.000 IE


1 ml drank (1 ampul) bevat 0,625 mg cholecalciferol, overeenkomend met 25.000 IE vitamine D.

D-Cura is uitsluitend op recept verkrijgbaar en is opgenomen in het basispakket geneesmiddelen volgens de Zorgwet (wordt volledig vergoed).

Therapeutische indicatie

D-CURA is geïndiceerd voor de behandeling van vitamine D-deficiëntie.

Dosering

De dosering dient individueel te worden bepaald door de behandelend arts. Als startdosering voor de behandeling van vitamine D-deficiëntie onder medisch toezicht, wordt een enkelvoudige dosering of een cumulatieve dosis van 100.000 IE , over een periode van 1 week, aanbevolen. 1 ampul van D-CURA 100.000 IE kan worden voorgeschreven als een enkele dosis per week of als 4 ampullen van D-CURA 25.000 IE verdeeld over meerdere giften per week (zie 4.4 – 100.000 IE). Noodzakelijke aanvullende behandeling met D-CURA moet worden besloten door de behandelend arts. Serumconcentraties van 25-hydroxycalciferol en calcium dienen gecontroleerd te worden na de start van de behandeling. De noodzaak voor verdere monitoring kan individueel worden bepaald aan de hand van de toegediende dosis en de behoeften van de patiënt. Voor de behandeling van vitamine D-deficiëntie dient een aanvangsdosis gevolgd te worden door een onderhoudstherapie (chole)calciferol. Onderhoudstherapie vereist lagere cholecalciferol doseringen. Voor meer productinformatie verwijzen wij naar de site van het College ter beoordeling van geneesmiddelen (Bijlage 1 samenvatting van de productkenmerken)

Bekijk hier de bijsluiter.

D-Cura 100.000 IE


1 ml drank (1 ampul) bevat 2,5 mg cholecalciferol, overeenkomend met 100.000 IE vitamine D.

D-Cura is uitsluitend op recept verkrijgbaar en is opgenomen in het basispakket geneesmiddelen volgens de Zorgwet (wordt volledig vergoed).

Therapeutische indicatie

D-CURA is geïndiceerd voor de behandeling van vitamine D-deficiëntie.

Dosering

De dosering dient individueel te worden bepaald door de behandelend arts. Als startdosering voor de behandeling van vitamine D-deficiëntie onder medisch toezicht, wordt een enkelvoudige dosering of een cumulatieve dosis van 100.000 IE , over een periode van 1 week, aanbevolen. 1 ampul van D-CURA 100.000 IE kan worden voorgeschreven als een enkele dosis per week of als 4 ampullen van D-CURA 25.000 IE verdeeld over meerdere giften per week (zie 4.4 – 100.000 IE). Noodzakelijke aanvullende behandeling met D-CURA moet worden besloten door de behandelend arts. Serumconcentraties van 25-hydroxycalciferol en calcium dienen gecontroleerd te worden na de start van de behandeling. De noodzaak voor verdere monitoring kan individueel worden bepaald aan de hand van de toegediende dosis en de behoeften van de patiënt. Voor de behandeling van vitamine D-deficiëntie dient een aanvangsdosis gevolgd te worden door een onderhoudstherapie (chole)calciferol. Onderhoudstherapie vereist lagere cholecalciferol doseringen. Voor meer productinformatie verwijzen wij naar de site van het College ter beoordeling van geneesmiddelen (Bijlage 1 samenvatting van de productkenmerken)
Bekijk hier de bijsluiter.

25
MRT
2014

Evaluation, Treatment and Prevention of Vitamin D deficiency

Holick, Binkley, Bischoff-Ferrari, Gordon, Hankley, Heaney, Murad, Weaver: Evaluation, Treatment and Prevention of Vitamin D deficiency, The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, The Endocrine Society, 2011 https://press.endocrine.org/doi/full/10.1210/jc.2011-0385
25
MRT
2014

Een kritische beschouwing van de aanbevelingen en de rationale van het Gezondheidsraad rapport ‘Evaluatie van de voedingsnormen voor vitamine D

F.A.J. Muskiet, G.E. Schuitemaker, E. Van der Veer en J.P.M. Wielders: Een kritische beschouwing van de aanbevelingen en de rationale van het Gezondheidsraad rapport ‘Evaluatie van de voedingsnormen voor vitamine D, Ned Tijdschr Klin Chem Labgeneesk 2013; 38: 169-185...
25
MRT
2014

Nieuw licht op vitamine D, herwaardering van een essentieel prohormoon

Wielders, Muskiet, van de Wiel: Nieuw licht op vitamine D, herwaardering van een essentieel prohormoon, Ned. tijdschrift Geneeskunde, 2010, 154:A1810 https://www.ntvg.nl/publicatie/Nieuw-licht-op-vitamine-D